Aktuelle Lieferzeit: 1-6 Wochen

Privacy

Privacyverklaring

Het gebruik van onze site is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Voor het gebruik van afzonderlijke diensten van onze site kunnen hiervoor afwijkende bepalingen zijn, die in dit geval hierna afzonderlijk worden toegelicht. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres, e-mail, telefoonnummer, e.d.) worden door ons alleen volgens de bepalingen van het Duitse privacyrecht verwerkt. Gegevens zijn persoonlijk, wanneer ze eenduidig aan een bepaalde natuurlijke persoon toegewezen kunnen worden. De wettelijke basis van de bescherming van gegevens is te vinden in de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) (Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de Telemediengesetz (TMG) (Wet op de Telemedia). Onderstaande bepalingen informeren u over de wijze, de omvang en het doel van het verzamelen, het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens door de aanbieder

espas GmbH
Graf-Haeseler-Straße 7-11
34134 Kassel

Telefoon 0561/574 63 90
Fax 0561/574 63 99
info@espas.de

Wij wijzen u erop, dat de op internet gebaseerde gegevensoverdracht lacunes in de beveiliging heeft, een beveiliging tegen toegang door derden zonder lacunes is dus onmogelijk.

Cookies

Wij gebruiken op onze site zgn. Cookies voor de herkenning van meervoudig gebruik van ons aanbod door dezelfde gebruiker/eigenaar van de internetaansluiting. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die uw internet-browser op uw computer achterlaat en opslaat. Ze dienen om onze aanwezigheid op internet en onze aanbiedingen te optimaliseren. Het gaat daarbij voornamelijk om zgn. "sessie-cookies", die na afloop van uw bezoek weer gewist worden.

Gedeeltelijk leveren deze cookies echter informatie om u automatisch weer te herkennen. Deze herkenning gebeurt op basis van het in de cookies opgeslagen IP-adres. De zo verkregen informatie dient ervoor, onze aanbiedingen te optimaliseren en de toegang tot onze site gemakkelijker voor u te maken.

U kunt het installeren van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Servergegevens

Om technische redenen worden o.a. de volgende gegevens, die uw internet-browser aan ons of aan onze webspace-provider doorgeeft, geregistreerd (zogenaamde serverlogfiles):

- browsertype en -versie
- gebruikt besturingssysteem
- website, van waaruit u ons bezoekt (referrer URL)
- website, die u bezoekt
- datum en tijd van uw bezoek
- uw internet protocol (IP)-adres.

 

Deze anonieme gegevens worden afzonderlijk van uw eventueel aangegeven persoonlijke gegevens opgeslagen en kunnen zo niet worden herleid tot een bepaalde persoon. Ze worden gebruikt voor statistische doeleinden om onze aanwezigheid op internet en onze aanbiedingen te kunnen verbeteren.

Registratiefunctie

Wij bieden u op onze site de mogelijkheid, u daar te registreren. De in verband met deze registratie ingevoerde gegevens, die in het invoerscherm van het registratieformulier te zien zijn,

naam, e-mail, adres,

worden uitsluitend voor het gebruik van ons aanbod verzameld en opgeslagen. Met uw registratie op onze site zullen wij bovendien uw IP-adres en de datum en tijd van uw registratie opslaan. Dit dient als zekerstelling onzerzijds voor het geval, dat een derde uw gegevens misbruikt en zich zonder uw medeweten met deze gegevens op onze site registreert. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het matchen van de aldus verzamelde gegevens met gegevens, die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld worden, vindt evenmin plaats.

Nieuwsbrief

Wij bieden u op onze site de mogelijkheid, u te abonneren op onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren wij u regelmatig over onze aanbiedingen. Om onze nieuwsbrief te kunnen ontvangen heeft u een geldig e-mailadres nodig. Aan de hand van het door u ingevoerde e-mailadres zullen wij vervolgens controleren, of u daadwerkelijk de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent resp. of de eigenaar ervan geautoriseerd is voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Met uw aanmelding op onze nieuwsbrief zullen wij uw IP-adres en de datum en tijd van uw aanmelding opslaan. Dit dient als zekerstelling onzerzijds voor het geval, dat een derde uw e-mailadres misbruikt en zich zonder uw medeweten op onze nieuwsbrief abonneert. Andere gegevens worden door ons niet verzameld. De aldus verzamelde gegevens worden uitsluitend voor het abonnement op onze nieuwsbrief gebruikt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het matchen van de aldus verzamelde gegevens met gegevens, die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld worden, vindt evenmin plaats. Het abonnement op deze nieuwsbrief kunt u op elk moment opzeggen. Gegevens daarover kunt u in de bevestigingsmail en in elke afzonderlijke nieuwsbrief vinden.

Contactmogelijkheid

Wij bieden u op onze site de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier contact met ons op te nemen. In dit geval worden de door de gebruiker ingevulde gegevens ten behoeve van de verwerking van dit contact opgeslagen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het matchen van de aldus verzamelde gegevens met gegevens, die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld worden, vindt evenmin plaats.

Optie voor opmerkingen

Wij bieden u op onze site de mogelijkheid om opmerkingen over de afzonderlijk items achter te laten. Hierbij wordt het IP-adres van de auteur/eigenaar van de terminal opgeslagen. Dit opslaan gebeurt voor onze veiligheid voor het geval, dat door de auteur door zijn opmerking de rechten van derden worden geschonden en/of de inhoud ongeoorloofd is. Er is dus onzerzijds een belang inzake de opgeslagen gegevens van de auteur, omdat wij onder bepaalde omstandigheden wegens dergelijke schendingen van het recht vervolgd kunnen worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het matchen van de aldus verzamelde gegevens met gegevens, die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld worden, vindt evenmin plaats.

Abonnement op opmerkingen

Wij bieden u op onze site de mogelijkheid, u te abonneren op het plaatsen van vervolgopmerkingen bij een item, die u aangaan en waarop u wilt reageren. Wanneer u voor deze mogelijkheid kiest, ontvangt u een bevestigings-e-mail, waarmee wordt gecontroleerd, of u daadwerkelijk de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. Het abonnement op dergelijke vervolgopmerkingen kan op elk moment weer worden opgezegd. Gegevens daarover kunt u in de bevestigingsmail vinden. De op deze manier verkregen gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het matchen van de aldus verzamelde gegevens met gegevens, die mogelijkerwijs door andere componenten van onze site worden verzameld worden, vindt evenmin plaats.

Gebruik van Google-Analytics met anonimiseringsfunctie

Wij maken op onze site gebruik van Google-Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna genoemd „Google“. Google-Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse mogelijk maken van de gebruikmaking van de website door u.

Die door deze cookies gegenereerde gegevens, bijvoorbeeld tijd, locatie en frequentie van uw website-bezoek inclusief uw IP-adres, worden aan Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen.

Wij gebruiken op onze website Google-Analytics met de toevoeging "_gat._anonymizeIp". Uw IP-adres wordt in dit geval door Google reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, naar eigen zeggen, in geen geval uw IP-adres met anderen gegevens van Google in koppelen. U kunt het installeren van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Verder biedt Google voor de meest gangbare browsers een deactiverings-add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens door Google over de door u opgeroepen websites geregistreerd worden. De add-on deelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee, dat geen informatie over het website-bezoek aan Google Analytics mag worden doorgegeven. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet, dat informatie aan ons of aan andere eventueel door ons gebruikte webanalysediensten wordt doorgegeven. Meer informatie over de installatie van de browser add-on vindt u onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gebruik van Google+-aanbevelings-componenten

Wij gebruiken op onze site de „+1“-knop van de aanbieder Google+ van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“.

Bij elk afzonderlijk oproepen van onze website, die met zo'n „+1“-component is uitgerust, zorgt deze component ervoor, dat de door u gebruikte browser een passende weergave van de component van Google downloadt. Door dit proces wordt Google erover geïnformeerd welke concrete site van onze internetaanwezigheid op dat moment bezocht wordt.

Volgens de opgave van Google volgt een verdergaande evaluatie van uw bezoek niet voor het geval, dat u niet in uw Google-account bent ingelogd.

Wanneer u onze site oproept en ondertussen bij Google bent ingelogd, kan Google bij het bevestigen van de „+1"-button informatie over uw Google-account de door u volgende aanbevolen website en uw IP-adres en andere browsergerelateerde informatie registreren.

Zo kan uw „+1“-aanbeveling opgeslagen en publiek toegankelijk worden gemaakt. Uw aldus afgegeven Google „+1“-aanbeveling kan dan als aanwijzing samen met uw accountnaam en eventueel met uw bij Google opgeslagen foto in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-account of op andere plekken zoals op websites en advertenties, op internet, worden getoond. Verder kan Google uw bezoek aan onze site koppelen met uw bij Google opgeslagen gegevens. Google zeichnet diese informatie ook auf, um die Google-Dienste verder zu verbeteren.

Indien u de hiervoor genoemde registratie door Google wilt verhinderen, kunt u het best vóór uw bezoek aan onze site uitloggen uit uw Google-account.

Het privacybeleid van Google met betrekking tot de „+1“-knop met alle verdere informatie over registratie, het doorgeven en het gebruik van gegevens door Google, over uw desbetreffende rechten en de mogelijkheden voor uw profielinstelling kunt u hier oproepen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

Gebruik van Facebook-componenten

Wij gebruiken op onze site componenten van aanbieder Facebook.com. Facebook is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Bij elk afzonderlijk oproepen van onze website, die met zo'n component is uitgerust, zorgt deze component ervoor, dat de door u gebruikte browser een passende weergave van de component van Facebook downloadt. Door dit proces wordt Facebook erover geïnformeerd, welke concrete pagina van onze internetpresentie precies door u bezocht wordt.

Wanneer u onze site oproept en ondertussen bij Facebook bent ingelogd, herkent Facebook middels de door de component verzamelde informatie, welke concrete pagina u bezoekt en wijst deze informatie aan uw persoonlijke account op Facebook toe. Klikt u bijv. op de „Vind ik leuk“-button of wanneer u opmerkingen plaatst, wordt deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Bovendien wordt de informatie, dat u onze site heeft bezocht aan Facebook doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u de component aanklikt of niet.

Wanneer u dit doorgeven en opslaan van gegevens over u en uw gedrag op onze website door Facebook niet wilt toestaan, moet u uitloggen op Facebook uitloggen en wel voordat u onze site bezoekt. Het privacybeleid van Facebook geeft hierover nadere informatie, met name over het verzamelen en het gebruik gebruik van gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en over de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://de-de.facebook.com/about/privacy/

Bovendien zijn op de markt externe tools verkrijgbaar, waarmee Facebook-social-plugins met add-ons voor alle gangbare browsers geblokkeerd kunnen worden http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Gebruik van de Twitter-aanbevelings-componenten

Wij gebruiken op onze site componenten van aanbieder Twitter. Twitter is een dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Bij elk afzonderlijk oproepen van onze website, die met zo'n component is uitgerust, zorgt deze component ervoor, dat de door u gebruikte browser een passende weergave van de component van Twitter downloadt. Door dit proces wordt Twitter erover geïnformeerd, welke concrete pagina van onze internetpresentie precies bezocht wordt.

Wij hebben geen invloed op de gegevens, die Twitter hierdoor verzamelt en evenmin op de omvang van deze door Twitter verzamelde gegevens. Voor zover wij weten wordt door Twitter de URL van de betreffende opgeroepen website en het IP-adres van de gebruiker verzameld, echter niet voor andere doeleinden, dan de weergave van de Twitter- component. Mer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter onder http://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen kunt u in de accountinstellingen onder http://twitter.com/account/settings wijzigen.

Gebruik van de Xing-aanbevelings-componenten

Wij gebruiken op onze site componenten van aanbieder XING.com. Deze componenten zijn een dienst van XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij elk afzonderlijk oproepen van onze website, die met zo'n component is uitgerust, zorgt deze component ervoor, dat de door u gebruikte browser een passende weergave van de component van XING downloadt.

Voor zover wij weten worden door XING geen persoonlijke gegevens van de gebruiker over het oproepen van onze website opgeslagen. Ook slaat XING geen IP-adressen op. Er vindt ook geen evaluatie van het gebruikersgedrag via het gebruik van cookies in samenhang met de “XING share-button” plaats. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid voor de XING share-button onder: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Gebruik van de LinkedIn-aanbevelings-componenten

Wij gebruiken op onze site componenten van aanbieder LinkedIn. LinkedIn is een dienst van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elk afzonderlijk oproepen van onze website, die met zo'n component is uitgerust, zorgt deze component ervoor, dat de door u gebruikte browser een passende weergave van de component van LinkedIn downloadt.

Door dit proces wordt LinkedIn erover geïnformeerd, welke concrete pagina van onze internetpresentie precies bezocht wordt. Wanneer u de LinkedIn „Recommend-button“ aanklikt terwijl u in uw LinkedIn-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw LinkedIn-profiel linken. Daardoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina's aan uw LinkedIn-gebruikersaccount toewijzen.

 

Wij hebben geen invloed op de gegevens, die LinkedIn hierdoor verzamelt en evenmin op de omvang van deze door LinkedIn verzamelde gegevens. Ook weten wij niet welke gegevens aan LinkedIn worden doorgegeven. Details over het verzamelen van gegevens door LinkedIn en over uw rechten en instellingsmogelijkheden kunt u in het privacybeleid van LinkedIn vinden. Deze aanwijzingen vindt u onder http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Gebruik van Pinterest

Wij maken op onze website gebruik van de dienst van pinterest.com. Pinterest.com is een dienst van Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Door de geïntegreerde „Pin it“-button op onze site krijgt Pinterest de informatie, dat u de betreffende pagina van onze internetpresentie heeft opgeroepen. Wanneer u bij Pinterest bent ingelogd, kan Pinterest dit bezoek aan onze site aan uw Pinterest-account toewijzen en de gegevens op die manier koppelen. De door het aanklikken van de „Pin it“-button doorgegeven gegevens worden door Pinterest opgeslagen. Over doel en omvang van de verzamelde gegevens, de verwerking en het gebruik ervan en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer krijgt u verdere informatie in het Pinterest -privacybeleid, dat u via http://pinterest.com/about/privacy/ kunt opvragen.

Om te verhinderen, dat Pinterest het bezoek aan onze site aan uw Pinterest-account kan toewijzen, moet u vóór het bezoek aan onze site uitloggen uit uw Pinterest-account.

Gebruik van Google-Adwords

Wij gebruiken voor het adverteren van onze website verder de Google reclametool "Google-Adwords". In het kader hiervan gebruiken wij op onze website de analysedienst "Conversion-Tracking" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna genoemd „Google“. Voor zover u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen, wordt een cookie op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die uw internet-browser op uw computer achterlaat en opslaat. Deze zgn. "Conversion-cookies" verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor uw persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen, dat u als gebruiker op een van onze bij Google geplaatste advertenties heeft geklikt en naar onze site bent doorgestuurd.

De met behulp van de "Conversion-cookies" verzamelde informatie dient voor Google om bezoek-statistieken voor onze website te maken. Deze statistiek geeft ons informatie over het totaal aantal gebruikers, dat op onze advertentie heeft geklikt en bovendien welke pagina's van onze website vervolgens door de betreffende gebruikers zijn opgeroepen. Wij of andere via "Google-Adwords" adverterenden krijgen echter geen gegevens, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.

U kunt het installeren van de "Conversion-cookies" door een desbetreffende instelling in uw browser verhinderen, hetzij via de browser-instelling, die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert of die specifiek alleen de cookies van het domein "googleadservices.com“ blokkeert.

De desbetreffende privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html

Gebruik van Google AdSense

Wij gebruiken op onze website Google AdSense. Google AdSense is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, voor het integreren van advertenties. Google-AdSense gebruikt zgn. „cookies“, dus tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van de gebruikmaking van onze website mogelijk maken. Verder gebruikt Google AdSense zogenaamde web beacons. Door deze web beacons kan Google informatie zoals de bezoekersstroom op onze site analyseren. Deze informatie wordt naast uw IP-adres en de registratie van de weergegeven advertentieformaten aan Google in de USA doorgeven, daar opgeslagen en kan door Google aan contractpartners worden doorgegeven. Google voegt uw IP-adres echter niet met andere van u opgeslagen gegevens samen. U kunt het installeren van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Met het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel.

Publicatie van personeelsadvertenties / online-sollicitaties

Uw sollicitatiegegevens worden voor de afhandeling van de sollicitatieprocedure elektronisch door ons verzameld en verwerkt. Indien op uw sollicitatie het sluiten van een arbeidsovereenkomst volgt, kunnen de door u doorgegeven gegevens voor het gebruikelijke organisatorische en administratieve proces onder inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften door ons in uw personeelsdossier worden opgeslagen.

Het wissen van de door u doorgegeven gegevens vindt bij afwijzing van uw sollicitatie automatisch twee maanden na kennisgeving van de afwijzing plaats. Dit geldt niet, wanneer op basis van wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de bewijsplicht volgens de Algemene Wet Gelijke Behandeling) een langere opslag nodig is of wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere opslag in onze database voor toekomstige kandidaten.

Informatie/herroeping/verwijdering

U kunt op basis van de nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens bij vragen over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens en hun rectificatie, blokkering, verwijdering of herroeping van een gegeven toestemming zonder kosten contact met ons opnemen. Wij wijzen er op, dat u recht heeft op rectificatie van foutieve gegevens of op verwijdering van persoonlijke gegevens, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht.

Laatst bekeken
Top