Aktuelle Lieferzeit: 1-6 Wochen

Impressum

Gegevens conform § 5 TMG (Wet op de Telemedia)

 

espas GmbH
Graf-Haeseler-Straße 7-11
34134 Kassel

Vertegenwoordigd door:
Holger Aukam (directeur)

Contact:

Telefoon: 0561-574 63 90
Fax: 0561-574 63 99
E-mail: info@espas.de

Bevoegde kamer van koophandel:
Industrie- und Handelskammer Kassel
Kurfürstenstraße 9
34117 Kassel
Telefoon 0561-78 91 0

Registratie:
opgenomen in het handelsregister.
Kantoor van inschrijving: Amtsgericht Kassel
Registernummer: HRB13739

Btw-ID:
btw-identificatienummer conform §27a Wet op de Omzetbelasting: DE 81 44 70 901.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet borg staan. Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 par.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetten. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht, overgedragen of opgeslagen informatie van derden te bewaken of op omstandigheden te onderzoeken, die op onrechtmatige activiteiten duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Een desbetreffende verplichting is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van het recht bij ons bekend is. Bij het bekend worden van dergelijke schendingen van het recht zullen wij de betreffende informatie onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor de inhoud van deze externe websites ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn op het tijdstip van koppeling op mogelijke schendingen van het recht gecontroleerd. Onrechtmatige inhoud was op het tijdstip van koppeling niet constateerbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzing m.b.t. schending van het recht niet redelijk. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij zulke links onmiddellijk verwijderen.

 

Auteursrecht

De door de exploitant van de site opgestelde inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Bijdragen van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u om een aanwijzing daaromtrent. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij zodanige inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Privacy

Het gebruik van onze website is in de regel zonder vermelding van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op basis van vrijwillige verstrekking. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan hebben. Een beveiliging van gegevens zonder lacunes tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de plicht tot verklaring van eigenaar- en auteurschap gepubliceerde contactgegevens door derden voor de verzending van niet expliciet aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot het nemen van gerechtelijke stappen in geval van ongevraagde toezending van reclame- en informatiemateriaal, bijvoorbeeld spam-mail.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (''Google''). Google-Analytics gebruikt zgn. ''cookies“, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van de gebruikmaking van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruikmaking van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de USA doorgeven en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. U kunt het installeren van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling in uw browser-software; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel.

 

Google AdSense

Deze website gebruikt Google AdSense, een webanalysedienst van Google Inc., USA (''Google''). Google-Adsense gebruikt zgn. ''cookies“ (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van de gebruikmaking van de website door u. Google-Adsense gebruikt ook zgn. ''web beacons'' (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen) voor de verzameling van informatie. Door het gebruik van de web beacons kunnen eenvoudige acties zoals het bezoekersverkeer op de website geregistreerd en verzameld worden. De door het cookie en/of de web beacon gegenereerde informatie over uw gebruikmaking van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de USA doorgeven en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website met het oog op de advertenties te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten en advertenties voor de exploitant van de website samen te stellen en om andere aan het website- en internetgebruik gerelateerde diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. Het opslaan van cookies op uw harde schijf en de weergave van web beacons kunt u verhinderen, door in uw browser-instellingen ''Geen cookies accepteren'' te kiezen (Bij MS Internet-Explorer onder ''Extra's > Internetopties > Privacy > Instelling''; bij Firefox onder ''Extra's > Instellingen > Privacy > Cookies''); wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel.

 

Informatie over online-geschillenbeslechting

Ter beslechting van geschillen inzake contractuele verplichtingen uit online afgesloten koop- of dienstverleningsovereenkomsten tussen consumenten en ondernemers heeft de EU-Commissie een online platform voor geschillenbeslechting (zgn. "OS-platform") voor alternatieve geschillenbeslechting in het leven geroepen. Het OS-platform is onder de volgende link te bereiken: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Laatst bekeken
Top